EUROPA STAAT ACHTER TIBET

Parijs_2015 - kopie

Als burgers van Europa geloven we sterk in de legitimiteit van bestuur gegrondvest in de wil van het volk. Democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat zijn in ons continent de drijvende krachten achter vooruitgang en vrede geweest, nadat het herrees van twee verwoestende wereldoorlogen. Na het leed van oorlog en bezetting en pijnlijk bewust van de gevolgen van de koloniale erfenis van onze eigen landen elders, is ons gemoed bezwaard door een gevoel van historische verantwoordelijkheid om niet weg te kijken, wanneer anderen worden onderdrukt. Vandaag willen we getuigenis afleggen en handelen met politieke besluitvaardigheid, overtuiging en visie om deze fundamentele principes, waar deze met voeten worden getreden, te bevorderen.

Bewust van de belangrijke rol, die individuele burgers en het maatschappelijk middenveld spelen bij het vormgeven van het beleid van onze regeringen, roepen we betrokken individuen, organisaties en het publiek op om jullie regeringen en leiders te overtuigen het onheil, die het Tibetaanse volk nog steeds wordt aangedaan, onder ogen te zien, en in overeenstemming met de bovenstaande principes, krachtdadig op te treden. Sinds de bezetting en onderdrukking van Tibet door de Chinese Communistische Partijstaat, worden Tibetanen zonder hun instemming onderworpen aan deze overheersing.

De rijke culturele en spirituele erfgoed en beschaving van het Tibetaanse volk wordt bedreigd met geleidelijk uitsterven door beleid en praktijken die neerkomen op een vorm van systematische vernietiging.

Deze catastrofe vormt een dwingende uitdaging aan het geweten van mensen over de hele wereld. We kunnen niet lijdzaam aan de kant staan, nu Tibetanen van alle leeftijden en lagen van de bevolking een beroep op ons doen door in een drastische daad van verzet zichzelf in brand steken, juist om geen schade aan anderen te veroorzaken. Meer dan 130 Tibetanen hebben zichzelf de afgelopen vier jaar in brand gestoken.

De Europese betrekkingen met China over mensenrechten in de afgelopen decennia heeft weinig tastbare resultaten opgeleverd en het leed van de mensen in Tibet niet verlicht. De tijd is gekomen om een geloofwaardiger, gecoördineerd en robuust beleid te ontwikkelen en te implementeren, met gebruikmaking van alle relevante diplomatieke mogelijkheden, met inbegrip van bilaterale ontmoetingen en multilaterale fora, zoals de VN-Mensenrechtenraad.

De Tibetaanse vrijheidsstrijd is een lichtend voorbeeld voor haar geweldloosheid, zeker in een tijd waarin zo veel delen van de wereld worden getroffen door politiek en religieuze geweld. De talrijke zelfverbrandingen, die in de afgelopen jaren in Tibet hebben plaats-gevonden, zijn een niet-gewelddadige protest tegen de repressie in Tibet.

parijs_2015b

Onder het standvastige morele leiderschap van de Dalai Lama is Tibet’s strijd geweldloos gebleven. Nu hij de leeftijd van 80 bereikt, moeten wij en onze regeringen hem huldigen voor zijn levenslange inzet voor geweldloosheid, menselijke waarden en interreligieuze harmonie. In het betonen van eer aan de Dalai Lama, demonstreren we onze steun, niet alleen voor de Tibetaanse strijd, maar voor alle niet-gewelddadige bewegingen, waardoor een politieke cultuur van geweldloosheid, dialoog en verzoening wordt bevorderd. Tegelijkertijd spreken wij onze steun uit voor de Dalai Lama’s ‘Middenweg benadering’ in het oplossen van het Sino-Tibetaanse conflict, welke daadwerkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk binnen het raamwerk van de Volksrepubliek China, als oplossing voor ogen heeft, die alle betrokkenen tot voordeel strekt.

Om deze redenen doen wij vandaag dan ook een dringend beroep op onze regeringen om trouw te blijven aan de fundamentele waarden en beginselen, waarop Europa trots is, en om de volgende acties te ondernemen:

Om gecoördineerd beleid te ontwikkelen ten opzichte van de Volksrepubliek China en effectieve bepalingen op te nemen in bilaterale en multilaterale verdragen met China, die er op gericht zijn om positieve verandering in Tibet te bewerkstelligen, in het bij zonder de bescherming van de fundamentele mensenrechten en het recht op het behoud en de ontwikkeling van Tibet’s unieke eigen nationale identiteit, met inbegrip van haar culturele en spirituele tradities, evenals de economische en ecologische rechten van het volk.

Om de Dalai Lama en de democratisch verkozen Tibetaanse leiders formeel op het hoogste politieke niveau te ontvangen om te overleggen over het tot stand brengen van een dergelijke verandering en om steun te betuigen aan de aanhoudende inzet van de Tibetanen voor geweldloosheid, democratie en verzoening met de Volksrepubliek China.

Om het voorstel voor een waarachtige autonomie voor het Tibetaanse volk publiekelijk te onderschrijven en om gezamenlijk inspanningen te doen om China’s politieke leiders te overtuigen van de noodzaak en wijsheid van het aangaan van inhoudelijke besprekingen over een dergelijke oplossing met vertegenwoordigers van de Dalai Lama, zonder voorwaarden vooraf.

Ter attentie van:

De staatshoofden en regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken van de 28 EU-lidstaten,

De voorzitter van de Europese Raad,

De Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid,

De voorzitter van de Europese Commissie,

De voorzitter van het Europees Parlement,

De speciale EU-vertegenwoordiger voor de Mensenrechten,

De Voorzitter van de Raad van Europa

LUNGTA – TIBET SUPPORT GROUP BELGIUM

PARIJS  14 MAART 2015

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s