In de ban van de mijn

In 2015 loopt China’s 12de vijfjarenplan op zijn einde. Kort na de oprichting van de Volksrepubliek werden deze economische doelstellingen in het leven geroepen en creëerden ze zowel voorspoed als catastrofes. Zo veroorzaakte de Grote Sprongvoorwaarts – het meest pijnlijke voorbeeld – een enorme industriële boost, maar verwaarloosde de landbouw met ongeziene hongersnood als gevolg. In het huidige ontwikkelingsplan richt Beijing zijn pijlen voornamelijk op een ecologisch verantwoorde en duurzame economie. Bijkomend belangrijk punt is het verkleinen van de sociale ongelijkheid door o.a. het aanwakkeren van de verstedelijking. De creatie van 45 miljoen jobs en de constructie van 36 miljoen woningen voor arme families moeten hier de klus klaren. In de Tibetaanse regio’s vertaalde dit zich in de ‘Comfortable Housing Policy’, waarbij tot op heden meer dan twee derden van de totale bevolking binnen de Tibetaans Autonome Regio (TAR) – ongeveer 2 miljoen mensen – moesten verhuizen. In Qinghai, dat grotendeels overlapt met de Tibetaanse provincie Amdo, leeft ondertussen 90% van de nomaden en herders een sedentair bestaan ‘dankzij’ deze strijd tegen armoede. Of de lokale bevolking enige inspraak heeft in en gebaat is met deze maatregelen is een andere kwestie. Van de communes tot de hedendaagse (gedeeltelijke) vrijemarkteconomie: voor China tellen eenmaal de cijfers en quota’s.

DIGITAL IMAGE

In het 12de vijfjarenplan neemt ook mijnbouw een prominente plaats in. Het oude Tibet kende kleinschalige delving van edele metalen zoals goud en zilver, maar het ontbrak elke vorm van moderne infrastructuur – op uitzondering van een kleine elektriciteitscentrale en een munthuis na. Een belangrijke reden hiervoor had een religieuze grondslag. Volgens de overlevering introduceerde Guru Rinpoche of Padmasambhava niet alleen het boeddhisme, hij voorzag de regio eveneens van vele bodemschatten. De ontginning van grondstoffen zou, zo wil het volksgeloof, het klimaat beïnvloeden en op die manier de landbouw onwrichten. De komst van de Chinezen maakte een einde aan de natuurlijke symbiose tussen mens en omgeving. Het Rode leger, met in zijn kielzog een bataljon geologen, opende niet alleen de weg naar het socialisme, maar eveneens de Tibetaanse bodem.

Goudkoorts

Met de bezetting verwierf de Chinese staat het eigendom van alle natuurlijke rijkdommen – door het simpelweg te claimen – en implementeerde vrijwel onmiddellijk de bodemexploitatie in zijn vijfjarenplanning. In een eerste fase moest voorzien worden in de stijgende vraag naar fossiele brandstoffen, zoals steenkool en olie. Vervolgens focusde China zich op koper als basis voor de industrialisatie en ontwikkeling van het Chinese binnenland. Een van de grootste koperreserves binnen de Volksrepubliek bevindt zich in de TAR. Daarnaast vormen ook goud en zout belangrijke aanwinsten voor het spijzen van de Chinese economie. Enkel de onherbergzaamheid en de geïsoleerde ligging van het hoogplateau kunnen voorlopig ietwat weerwerk bieden tegen China’s ongebreidelde drang naar natuurlijke mineralen.

China Gold_logo

In de laatste vijftig jaar ontgon men, van alle grondstoffen die Tibet rijk is, het meest goud. China groeide uit tot ‘s werelds grootste consument, producent en importeur van het edele metaal. Kleinere bedrijven werden in de loop der jaren opgekocht en grote spelers, zoals de China National Gold Group, domineren nu de markt. China Gold bezit mijnen in twee van de vijf autonome regio’s binnen de Volksrepubliek: Binnen-Monoglië en Tibet. Beide mijnen doen het goed. Volgens de officiële website mogen we over enkele jaren een verdubbeling van productiviteit verwachten. Maar dergelijke werken op grote hoogte houden risico’s in. Vorig jaar vond een aardverschuiving plaats in de buurt van de Gyama-mijn en bedolf een kamp van arbeiders. Het getroffen gebied, op ruim 65 km van Lhasa, besloeg een lengte van drie kilometer met twee miljoen kubieke meter aan modder, stenen en puin. De ramp kostte het leven aan 83 mijnwerkers, waarbij 2 Tibetanen, en gaf aanleiding tot kritische vragen rond China’s mijnbouwbeleid. De propagandamachine draaide onmiddellijk op volle toeren en officieel was er dan ook geen verband tussen de ramp en de delvingsactiviteiten. Officieel luidde de ware toedracht van de aardverschuiving ‘a natural geological disaster’. En China Gold drilde lustig verder.

Bij het googlen naar ‘China’,‘Mining’ en ‘Accident’ vliegen de hits je om de oren en spreken de koppen boekdelen: “Four killed in China mine accident”, “10 miners killed”, “Coal mining, most deadly job in China” …  Toch is de Chinese overheid optimistisch want het aantal doden in koolmijnen kent een dalende trend dankzij betere veiligheidsmaatregelen: van 1.973 in 2011 tot 1.049 in 2013. De eigenlijke cijfers liggen beduidend hoger: mijnbouwbedrijven zijn vaak geneigd tot onderschatten. De quota’s en cijfers, steeds van belang.

Groene revolutie

Spoiling Tibet
‘Spoiling Tibet: China and resource nationalism on the roof of the world’ van Gabriel Lafitte werd vorig jaar uitgegeven door Zed Books en beschrijft in 216 pagina’s de gevolgen van mijnbouw in Tibet (ISBN 978 17 803 24357).

Recent stelde de Australische onderzoeker en milieudeskundige Gabriel Lafitte zijn boek ‘Spoiling Tibet: China and resource nationalism on the roof of the world’ voor. Al jaren bestudeert Lafitte de impact van het Chinese ontwikkelingsbeleid op het fragiele Tibetaanse ecosysteem in het algemeen en mijnbouw in het bijzonder. “Drie specifieke koper- en goudmijnen staan centraal. Allemaal in dichtbevolkte gebieden rond de steden Shigatse, Chamdo en Lhasa. Niet alleen halen de kompels er miljoenen tonnen op, maar de sites zijn ook voorzien van een smelterij waar alles chemische geconcentreerd wordt tot puur metaal. In de gesteenten zitten ook grote hoeveelheden lood en zink die niet gerecupereerd worden. Het restafval bestaat dan ook uit zware metalen die in de omgeving worden begraven lang nadat de werken zijn afgelopen. Het meest onrustwekkende is dat al de opslagplaatsen zich in een straal van 5 kilometer van de Yarlung Tsongpo bevindt, op de rand van Tibets grootste rivier.”

China heeft zich altijd terughoudend opgesteld tegenover internationale verdragen rond broeikasgassen, de uitstoot van koolstofdioxide en vervuiling. Met het laatste meerjarenplan trekt Beijing de ecologische kaart. Om te spreken van een ware groene revolutie is het echter nog wat vroeg. Op het Chinese to-do lijstje staan dan ook de usual suspects: de bestrijding van de klimaatsverandering, natuurbehoud en –bescherming, een verantwoord waterbeheer, de preventie van rampen en het managen van grondstoffen. Het fragiele ecosysteem op het Tibetaanse plateau heeft dan ook nood aan een doordacht eco- en ontwikkellingsbeheer.

Niet alleen het voortbestaan van een unieke biodiversiteit, maar ook de leefomgeving van 2 miljard mensen hangt er van af. De Brahmaputa, de Ganges, de Gele Rivier en de Mekong: allen kennen ze hun oorsprong in Tibet en voorzien ze Azië van water. In de laatste 40 jaar smolten 20% van de gletsjers. De wijziging van het klimaat heeft dan weer invloed op de moesson waar lager gelegen gebieden afhankelijk van zijn. Nomaden moeten gedwongen verhuizen om de graslanden te beschermen. Volgens overheidsspreekbuis Xinhua heeft onderzoek aangewezen dat ‘in Tibet there is basically no pollution of water or atmosphere’. Na zestig jaar vreedzame bevrijding ‘ecological conservation has been progressing rapidly and environmental protection is being strengthened all-round in Tibet.’ De meningen zijn duidelijk verdeeld, maar een ding is zeker: het land van Guru Rinpoche ondergaat een serieuze make-over.

Gabriel Lafitte
Gabriel Lafitte vervult al meerdere jaren de rol van consulent van de Environment & Development Desk (EDD), het departement binnen de Central Tibetan Administration dat milieu en ontwikkeling in Tibet monitort en de publieke opinie hierover informeert.

Naast goud en koper wordt er ook op grote schaal lithium ontgonnen. Jaarlijks wordt er zo’n 1000 ton lithium gerecupereerd uit de droge zoutmeren voor de productie van mobiele telefoons, digitale camera’s, raketten en zelfs antidepressiva. Zo is er een Chinees bedrijf dat zich louter toelegt op de bouw van elektrische wagens, waar je veel batterijen en dus lithium voor nodig hebt. Zout kristaliseert op verschillende manieren, wat kan leiden tot sodium, magnesium en potassium: de basis van chemische meststoffen. Zout is niet alleen noodzakelijk voor menselijke voeding, maar is eveneens een basiscomponent in de plastiekproductie. Samen met olie en gas zijn in Tibet alle ingrediënten aanwezig voor een petrochemische industrie”, aldus Gabriel Lafitte.

Eco-Protest

De lokale bevolking ondergaat de transformatie van hun thuisland niet lijdzaam. Waar ontginningswerken plaatsvinden, steken hoe langer hoe meer protesten de kop op. Recent, in april 2014, kwamen Tibetanen in de provinicie Gansu nog de straat op om hun ongenoegen te uiten. De inbeslagname van hun land voor de bouw van een wegennet, gelinkt aan gouddelving en industrie, zette kwaad bloed. Gewapend met banners en slogans spraken de demonstranten zich uit over de vervuiling en het spirituele belang van de regio. Enkele arrestaties later kwam er een eind aan de betoging die twee dagen stand hield.

In Kham, augustus 2013, werden de eco-protesten iets hardhandiger ontvangen toen 500 ordetroepen dreigden het vuur te open op de demonstranten. Meer dan 1000 Tibetanen werden bestookt met traangas en meermaals geslagen toen ze enkele boeddhistische sites probeerden te beschermen tegen geplande – illegale – mijnactiviteiten. Ook Gabriel Lafitte had de eer en het genoegen kennis te maken met de Chinese autoriteiten: “Naar aanleiding van het 9de vijfjarenplan stelde China het wegwerken van de armoede voorop. Beijing overtuigde de Wereldbank een project te financiëren: de verhuis van 60.000 moslims in de provincie Qinghai, etnisch Tibetaans gebied. We confronteerden de Wereldbank hiermee en mochten ter plaatse op onderzoek gaan. China wist dat we kwamen: natuurlijk arresteerden ze ons. Ik heb het plezier gehad om zeven nachten door de Chinese geheime politie ondervraagd te worden. Ik had het verkeerde visum, was geen officiële afgevaardigde van de Wereldbank en had een verboden plaats gezien. Ik wou gerust schuldig pleiten, want als westerling kunnen ze me alleen het land uitzetten. Ik had geen angst voor martelingen hoewel ze zeiden dat ze me alles konden maken. Was ik een Tibetaan, ik zou het echt geloven. Ik heb een klein beetje ervaren wat vele Tibeanen meemaken.”

Een jaar voor het afsluiten van het huidige vijfjarenplan kunnen we ons (retorisch) afvragen of China zijn targets van groene ontwikkeling en sociale stabiliteit zal bereiken? Of worden het de streefdoelen voor de komende vijf jaar?


Tekst en foto’s © Han Vandenabeele – Dit artikel verscheen eerder in Lungta Magazine nr. 2 – http://www.lungtatibet.be

Karma Emchi, rapper met een boodschap

Wie rapmuziek zegt denkt vaak aan de clichés van stoere mannen, dure auto’s en gouden kettingen. De Tibetaanse rapper Karma Emchi beantwoordt gelukkig niet aan dat stereotype beeld. Met de nodige humor vertelt hij in zijn teksten over eenheid, respect voor je ouders en zelfs jaks. In 2011 lanceerde de twintiger uit Zwitserland zijn eerste liedje op YouTube en groeide al snel uit tot een waar fenomeen. Tibetanen – jong en oud- kunnen zijn nummers ‘Shapaley’, ‘Made in Tibet’ en ‘Tsampa’ best smaken. Zijn beats en rhymes bereikten ook Tibet, waar zijn muziek binnen de kortste keren op de zwarte lijst kwam te staan. Geen doorsnee rapper dus, die Karma Emchi.

DSC_0262

In het dagelijkse leven studeert Karma geneeskunde aan de universiteit van Zürich. Voor hem een van de beste manieren om mensen rechtstreeks te kunnen helpen. Het is bovendien zijn droom terug te keren naar Tibet om er als arts aan de slag te gaan. Maar ook een familietradite beïnvloedde zijn studiekeuze, met een Tibetaanse dokter in de negende generatie als moeder. Hoewel geboren in Zwisterland, met Tibetaans-Franse wortels, groeide Karma de eerste zeven jaar van zijn leven op in Tibet. ‘Tot de derde graad liep ik school in Sho, een van de oudste scholen in Lhasa, recht voor het Potala paleis. Die tijd heeft een belangrijke invloed op me gehad. Ook mijn moeder leerde me veel over de Tibetaanse cultuur en waarden.

Door een gemis aan Tibetaanse rap besloot Karma zelf in zijn pen en achter de micro te kruipen. Vooral het directe karakter van de muzieksoort sprak hem aan. ‘Naast het rijmen is de boodschap de basis van een goede rapsong. In het verleden gaf deze muziek een stem aan de onderdrukte Afro-Amerikanen, vandaag gebruik ik ze om de Tibetaanse cultuur te promoten.’ Respect voor je erfgoed en afkomst zijn dan ook uitermate belangrijk voor Karma. Zeker de jongere generaties in ballingschap moeten hieraan herinnerd worden. Maar volgens hem zijn het in eerste instantie de ouders die deze verantwoordelijkheid dragen. ‘In het Westen hebben de jongeren weinig mogelijkheden om onze cultuur te beleven. Velen spreken geen Tibetaans en kennen de gewoontes niet omdat hun ouders er te weinig tijd aan besteden.

Motivatie

We weten niet of jullie ons kunnen horen, maar hopelijk ontvangen jullie onze boodschap’, rapt Karma in een van zijn nummers. Of hij vaak reacties krijgt uit Tibet? ‘Soms rechtstreeks, soms via mensen die Tibet bezochten. Ze vinden het vaak verrassend dat ik Tibetaans spreek, want ik zie er niet echt Tibetaans uit. Ze appreciëren dat ik op mijn manier een steentje bijdraag.’ Voor Karma is dat de grootste motivatie. Muziek maken ziet hij als een middel om zich uit te drukken en te communiceren met jonge Tibetanen in Tibet. Niet zonder succes. Ook de Chinese autoriteiten pikten zijn geluid op. Ondanks een verbod blijven zijn liedjes de plaatselijke bevolking bereiken. ‘Ik vermijd politieke onderwerpen in mijn teksten want ik heb nog steeds familie in Tibet wonen. Vermoedelijk voelt China zich bedreigd doordat veel mensen mijn muziek graag horen.’

Ondertussen is Karma uitgegroeid tot een graag geziene en veel gevraagde artiest. Van New York over Dharamsala tot Brussel speelt hij het publiek plat. Toch verraste zijn populariteit hem aanvankelijk. ‘Ik had nooit verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Zelfs oudere generaties beluisteren mijn raps. Dankzij mijn muziek krijg ik de kans te reizen en ontmoet ik veel gelijkgestemde Tibetanen. Iedereen werkt hard voor de zaak en kijkt positief naar de toekomst. Dat inspireert me.’ Zelf blijft Karma met beide voeten op de grond staan. Zijn studies blijven zijn grootste prioriteit. Maar, zo verzekerde hij me, nieuwe nummers en een volledig album zijn meer dan toekomstmuziek alleen.

DSC_0252 - kopie

Vleespastei

Zijn eerste hit had Karma te pakken met ‘Shapaley’, een term die verwijst naar een traditioneel Tibetaans gerecht. Zoals het een goede rapper betaamt, speelt hij met woorden en dubbele betekenissen. ‘Aan de ene kant staat shapaley voor een vleespasteitje, aan de ander kant is het ook een Tibetaans spreekwoord. Iemand een shapaley of draai om de oren geven.’

Shapaley – Karma Emchi

I’ll give you shapaley, if you don’t behave I’ll give you shapaley.

Look buddy, if you don’t behave, I’ll give you shapaley. I’m serious, I’m not kidding buddy, I’m the one who makes shapaley.

Got hot and cold ones, got soft and hard ones, got them all, got enough for most of those who’re not behaving.

Listen man, watch carefully, it’s good to obey your parents. If your grandmother tells you to buy veggies, if your grandfather tells you to pass him his walking stick, you’d better do it.

If you don’t, wait a minute, I’ll make the dough, put meat on it, fry it in oil and there it goes.

I’ll give you shapaley, if you don’t behave I’ll give you shapaley

Mother and father, if your kids don’t behave, just call me up. I’ll be there in a minute and give them shapaley. Just tell me who it is, I’ll take care of it, the braggers will be the next ones.

Hey, wake up! Even if you life in the West, don’t forget that Tibet is where you come from. Speak Tibetan and write Tibetan, be proud to be Tibetan.

Looks like Tibetans are good, that’s right. Looks like Tibetans are kind, that’s right. Looks like Tibetans are good looking, that’s right. Looks like Tibetans are great, that’s true!

So don’t forget, buddy, or else you know what will happen.

I’ll give you shapaley, if you don’t behave I’ll give you shapaley.


1.Tekst en foto’s © Han Vandenabeele
2. Lyrics © Karma Emchi
3. Een versie van dit artikel verscheen eerder in Tibet.nu nr. 11 – November 2013 – http://www.tibet.nu.

Voor Boeddha en vaderland

Zelfverbranding en repressie: een gesprek met Kirti Rinpoche

openingsfoto

De zomer ligt ondertussen alweer ettelijke maanden achter ons. Velen konden genieten van een welverdiende vakantie, soms naar verre en exotische bestemmingen. De thuisblijvers, waaronder ondergetekende, namen voldoening met dagdromen. Om toch ietwat in de vakantiesfeer te raken nam ik eens een kijkje bij enkele niet nadergenoemde Chinese touroperators om te zien welke reistips zij in petto hebben. Wat dacht je van een rondrit doorheen de voormalige Tibetaanse provincie Amdo, enkele pitstops in de regio van Ngaba (Chinees: Aba, nvdr.) met een bezoekje aan het Kirti klooster als cultureel hoogtepunt?

Tijdens deze trip beleef je de authentieke Amdo-Tibetaanse religie, cultuur en haar bevolking maar ook de prachtige natuurlijke omgeving van Aba in de Autonome Tibetaanse en Qiang Prefectuur van de provincie Sichuan. Je kunt er genieten van indrukwekkende landschappen, exotische minderheden en een rijk aanbod van toeristische trekpleisters. Deze ontdekkingstocht doorheen Aba geeft je de zeldzame kans deel te nemen aan diverse rituelen in verschillende tempels, samen met pelgrims en de plaatselijke bevolking. Tijdens het ochtendgebed zie je Tibetaanse gelovigen rituele wandelingen maken in het Kirti klooster. Het klooster werd gebouwd in 1870 en is een van de meest prominente centra van het Tibetaans boeddhisme. Na meer dan 100 jaar is het uitgegroeid tot het grootste klooster in Sichuan. Dagelijks kan je de meer dan 1000 monniken gadeslaan die heilige teksten reciteren.

Het klonk alvast als een aanlokkelijke reisbestemming en de verleiding was dan ook groot om niet op ‘Book Now’ te klikken. Zeker als je leest dat het desbetreffende Chinese agentschap haar sporen in het toerisme wel verdiend heeft: Discover your way since 1959. Het moet druk geweest zijn in ’59. Een korte impressie van een bezoeker zou je finaal over de streep kunnen halen:

On 14 March 2013 chirping birds broke the silence of the peaceful morning and started the day. On the Qiatang Street, western suburb of Aba County, shops were opened; booths were set up and began to display their numerous belongings as usual; and shop owners were ready to woo the pedestrians to stop and buy. The sun rose. In the nearby Kirti Monastery, the most prominent Tibetan Buddhism monastery in the county, Buddhist devotees began to take ritual walk and monks started their day peacefully, chanting Buddhist scripture.

Garantie op een fijne en zorgeloze vakantie, zou je kunnen denken. Ware het niet dat sinds 2009 een derde van de ondertussen 122 zelfverbrandingen plaats vond in Ngaba, waarvan 22 monniken uit het Kirti klooster. Op 14 maart waren het nog de tijlpende vogels die  het stilzwijgen van een vreedzame ochtend doorbraken, daags voordien en twee dagen later waren het de brandende lichamen van respectievelijk Kunchok Wangmo (31) en Lobsang Thogme (28).

Kirti, brandhaard van verzet

Ngaba en het Kirti klooster vallen buiten de Tibetaans Autonome Regio (TAR) en worden door China niet erkend als Tibetaans grondgebied. Het klooster staat gekend als een van de grootste en invloedrijkste van de regio, en huist een sterk gevoel van Tibetaanse identiteit. Voor 2008 volgden meer dan 2500 monniken er een religieuze opleiding, vandaag zijn dat er nog 600. In de aanloop van de Olympische Spelen in Beijing haalde Kirti voor het eerst de internationale krantenkoppen. Na de anti-Chinese rellen in Lhasa verspreidden de demonstraties zich al snel over de rest van het Tibetaanse plateau, waaronder ook Ngaba. De Chinese People’s Armed Police opende toen het vuur op vreedzame en ongewapende demonstranten. Er vielen minstens tien doden en meerdere gewonden. Een jaar later stak een twintigjarige monnik uit Kirti, Tapey, zichzelf in brand uit protest tegen het Chinese beleid. Hij was de eerste Tibetaan – uit een ondertussen lange lijst – die deze drastische beslissing nam. Een precedent werd geschapen.

foto 1

De golf van zelfverbrandingen raakte pas echt in een stroomversnelling in 2011. Op de verjaardag van de protesten drie jaar eerder ontnam Phuntsok zich van het leven. De dood van de 20-jarige monnik veroorzaakte een golf van paniek en verhoogde de spanning in het gebied. Honderden monniken en burgers kwamen op straat uit solidariteit voor de overleden jongeman. Uit angst voor verdere onlusten werd het klooster hermetisch afgesloten en zwaar bewapende patrouilles hielden het de klok rond in de gaten. Volgens bepaalde bronnen verlieten enkele honderden monniken het klooster en werden minstens 300 onder hen gearresteerd. Tot op vandaag wordt het klooster onderworpen aan een scherpe controle. De pijnlijke reeks zelfverbrandingen die hierop volgenden maken ondertussen deel uit van het collectief bewustzijn en de hedendaagse Tibetaanse geschiedenis.

De man die het zijn persoonlijke missie maakte de escalerende situatie in Tibet onder de aandacht te brengen is de hoofdabt van het Kirti klooster. Hij groeide op in Amdo en werd op vijfjarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van de 10de Kirti Rinpoche. In het kielzog van de Dalai Lama ontvluchtte hij Tibet in 1959 richting India. Na jaren religieuze studie en toewijding in het Sera klooster in Zuid-India behaalde Kirti Rinpoche de hoogste academische graad binnen het Tibetaans boeddhisme van geshe (equivalent van doctor in de theologie, nvdr.). Net als vele andere kloosters uit Tibet kreeg ook Kirti een zusterafsplitsing in India om de traditie verder te zetten.

Drie generaties onderdrukt

In maart ondernam Kirti Rinpoche een Europese tour om de Tibetaanse zaak te bepleiten. Hij sprak ondermeer voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève en ontmoette verschillende politici en ngo’s in Amsterdam, Berlijn en Londen. Ook Brussel werd vereerd met een bezoek. Zijn halt in de Belgische hoofdstad leidde tot protest van de Chinese ambassade. Niet zonder resultaat. Bepaalde afspraken met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Senaat werden geannuleerd en gewijzigd op het laatste moment. Het Europees Parlement opende wel zijn deuren en Kirti Rinpoche kreeg de gelegenheid de toestand in Tibet aan te kaarten voor de Subcommissie Mensenrechten.

De vertegenwoordigers van de VN en de verschillende Europese en Belgische parlementariërs zijn goed ingelicht over de situatie in Tibet. Helaas zorgen de economische banden met China ervoor dat velen terughoudend zijn zich openlijk uit te spreken over de kwestie. Toch blijf ik hopen op echte steun. Ook met de Chinese autoriteiten zou ik graag in dialoog gaan, maar tot nog toe zijn ze niet ingegaan op mijn uitnodiging”, liet Kirti Rinpoche weten tijdens onze ontmoeting in Brussel.

Geografisch gezien vond het merendeel van de zelfverbrandingen plaats in Ngaba en de historische grens tussen China en Tibet. Volgens Kirti Rinpoche zijn ze het gevolg van drie generaties Tibetanen die extreem geleden hebben onder de Chinese repressie. In 1935 plunderde het Rode Leger tijdens de beruchte Lange Mars lokale kloosters en eiste de graanreserves op. Voor de eerste maal in de Tibetaanse geschiedenis teisterde hongersnood de bevolking. Ook de ouders en familie van de rinpoche werden hiermee geconfronteerd.

diagram3diagram2diagram1

Sinds 1959 voelde zijn generatie ten volle de impact van de Chinese bezetting. Zowel Kham als Amdo werden reeds in 1956 onderworpen aan democratische hervormingen die het einde betekenden van de traditionele samenleveing. Na de mislukte volksopstand in Lhasa volgde de rest van het Tibetaans plateau. Tot slot is er de huidige generatie van jonge Tibetanen, allen opgegroeid onder de Chinese vlag. Sinds 2008 hebben ook zij aan den lijve ondervonden waartoe China in staat is:

De jongeren hebben hun leven geofferd om aandacht te vestigen op hun benarde situatie, zowel voor de Chinese autoriteiten als voor de internationale gemeenschap. Ze hebben geen ander alternatief. Binnen het kader van geweldloos verzet is dit het enige dat hen nog rest zonder anderen te kwetsen.Wat niet wil zeggen dat we dit aanmoedigen. Sikyong Lobsang Sangay (eerste minister van de Tibetaanse regering in ballinschap, nvdr.) heeft op meerdere gelegenheden opgeroepen om niet zo’n extreme stappen te ondernemen. Maar ik heb de moed niet hen te vragen te stoppen zonder een waardige uitweg aan te bieden. Enkel afgaan op een bepaald gevoel of een emotie is onvoldoende. Het zouden slechts holle woorden zijn.”

Zelfverbranding uit naam van Boeddha

Kirti Rinpoche erkent dat China de regio economisch heeft ontwikkeld, maar stelt wel de vraag wie hier voordeel uit haalt. Volgens hem zorgt de infrastructurele vooruitgang er enerzijds voor dat ontgonnen grondstoffen gemakkelijk getransporteerd kunnen worden richting het binnenland. Anderzijds werkt het de toevoer van Chinese immigranten en militaire troepen in de hand. “De beperkingen op onze vrijheid van meningsuiting, religie en onze manier van leven leidden tot grote frustraties onder de bevolking. Jarenlange onderdrukking zonder enige uitlaatklep hebben deze drastische acties in de hand gewerkt.

Of zelfmoord niet indruist tegen de boeddhistische leer? Een argument dat China vaak aanhaalt om de zelfverbrandingen te veroordelen en te criminaliseren. Rinpoche verklaarde dat jezelf opofferen in dienst van anderen de basis is van de boeddhistische filosofie. Zelfdoding voor persoonlijke redenen, zoals een familiedrama, valt niet te rechtvaardigen. Maar de zelfverbrandingen staan in dienst van de 6 miljoen Tibetanen en zijn niet ingegeven door eigenbelang. In de geschiedenis van de Boeddha vinden we verhalen terug die dit ondersteunen.

De Tagmo Lujin vertelt hoe de Boeddha zijn lichaam opofferde om een hongerige tijger en haar jongen te voeden. Op Namo Buddha, een berg 40 kilometer ten oosten van Kathmandu, staat een oude stoepa om die gebeurtenis te herdenken. Het symbool voor de uiltieme menselijke opoffering is uitgegroeid tot een van de meest belangrijke perlgrimsoorden in Nepal.

Ondertussen staat Kirti nog steeds onder strenge controle. Hoewel het uitgangsverbod is opgeheven en een groot deel van leger zich heeft teruggetrokken, is de sfeer nog steeds gespannen. Politie in burger en de vele heropvoedingscampagnes moeten ervoor zorgen dat de monniken in het Chinese gareel lopen. “Alle klooster zijn onderworpen aan patriottische heropvoedingscampagnes. Monniken en nonnen zijn verplicht de Dalai Lama te verwerpen en moeten zowel de grondwet als het strafrecht bestuderen. Regelmatig worden ze verhoord en gevraagd of hun denkwijze gewijzigd is. Zo niet wordt er gedreigd met de vernietiging van het klooster. Gelukkig zijn er in Kirti nog steeds belangrijke lama’s zodat de monniken de kans krijgen hun studies te vervolledigen. In vele andere kloosters is dit niet meer het geval.

Dialoog en samenwerking

In de jaren 80 betekende de liberale opendeurpolitiek van Deng Xiaoping voor een radicale koerswijziging binnen de Volksrepubliek. Economische hervorming en de voorzichtige omschakeling van staats- naar markteconomie maakten China tot de huide economische grootmacht. Er kwam meer openheid naar de buitenwereld toe en toeristen kregen voor het eerst de mogelijkheid Tibet te bezoeken. Op die golf van vooruitgang kreeg ook Kirti Rinpoche de kans om door China en Tibet te reizen. Vrij gaan en staan was desondanks deze wind of change niet aan de orde.

foto 2

Het waren andere tijden en de restricties wogen zwaarder door dan vandaag. Het hele bezoek was tot in de puntjes voorbereid met geen ruimte voor afwijking. De lokale bevolking kon zich onmogelijk tegen China verzetten of uitspreken voor onafhankelijkheid. In ballingschap hadden we de vrijheidheid om onze stem te laten horen. Tijdens mijn bezoek vroeg een van onze Chinese begeleiders wat ik had geleerd. Ik antwoordde hem in het Chinees om niet te spreken, geen vragen te stellen en niets te doen. Dat was de gang van zaken. Het was ook mijn intentie om de 10de Panchen Lama te ontmoeten, hoewel ik dit niet op voorhand had aangekondigd. Na een maand wachten in Chengdu kreeg ik eindelijk de toestemming om naar Beijing te gaan voor een audiëntie. Eenmaal aangekomen bleek de Panchen Lama – toevallig – vertrokken te zijn. (lacht) Ik mocht hem wel contacteren via de telefoon met de garantie dat niemand zou meeluisteren.

Rinpoche benadrukt tot slot het belang van dialoog met China, hoewel hij niet kon bevestigen of er momenteel offieuze contacten plaatsvinden tussen Dharamsala en Beijing. De laatste officiële onderhandelingen dateren ondertussen van januari 2010. De regering in ballingschap staat open om de gesprekken terug op te starten, helaas zonder resultaat. “Het is zoals klappen met een hand. Zolang Beijing niet ingaat op de uitnodiging kunnen we weinig doen. Het verleden heeft onze landen verbonden. Door de eeuwen heen onderhielden we contacten met elkaar, met de priester-patroon relatie als fundament. We hebben dan ook niets tegenover de Chinese bevolking.”

Ook de verschillende support groepen (TSG) kunnen hier aan bijdragen. Door in dialoog te treden met Chinezen moeten we hen inlichten over de werkelijke situatie. Daarom is permanente scholing en verder onderzoek cruciaal volgens Kirti Rinpoche. “Jullie invloed is niet te onderschatten. Hoewel we al lang op jullie kunnen rekenen, moet de steun voor Tibet nog meer groeien, in kwantiteit en kwaliteit. Het is evenzeer belangrijk dat de verschillende TSG’s goede contacten met elkaar onderhouden en samenwerken. Probeer zoveel mogelijk Tibet te bezoeken om de situatie met eigen ogen te aanschouwen.” Dan toch maar een reis boeken richting Ngaba?


1. Tekst en foto’s © Han Vandenabeele
2. Dit artikel verscheen eerder in Lungta Magazine – nr. 1 – http://www.lungtatibet.be

100th Tibet Intergroup meeting at the European Parliament

His Holiness the Dalai Lama sends message to European Parliament’s meeting on Tibet

DSC_0054

On 19 February, the European Parliament held its 100th Tibet Intergroup meeting, hosted by MEP Thomas Mann, President of the Tibet Intergroup. For this occasion, the International Campaign for Tibet (ICT) and the Office of Tibet Brussels co-organised a special event with Mr. Kelsang Gyaltsen, Special Representative of the Dalai Lama to Europe, and Mr. Matteo Mecacci, ICT President. Keynote speakers were Mr. Alan Cantos and Mr. José Elias Esteve Molto, lawyers in the recent groundbreaking Tibet lawsuits in Spain, and Mr. Thupten Wangchen, main plaintiff in the case.

His Holiness the Dalai Lama sent a message to the 100th session of Tibet Intergroup meeting at the European Parliament on 19 February. The meeting was attended by over 200 people including Members of European Parliament (MEP) and their staff.

intergroup-flyerIn his message, His Holiness the Dalai Lama said “Although I no longer hold any political responsibility, as a Tibetan I cannot help but be concerned about my compatriots’ well-being. The Tibetan issue is not only about the political rights of the Tibetan people, but also about matters that impact humanity at large. Firstly, because the Tibetan plateau has been shown to affect climate change and because the major rivers that rise in Tibet supply more than one billion people across Asia with water, the Tibetan environment is of crucial importance to the region. Secondly, because Tibetan Buddhist culture focuses on peace, non-violence and compassion, it is of value to the world and worth preserving.”

The situation in Tibet at present is grim.
Tibetan culture remains under threat. Meanwhile, the Chinese authorities are relentless in their suppression of any sign of protest or dissent. And yet, it seems the greater the suppression, the stronger is the Tibetan spirit of resistance. The only lasting solution will be when the Chinese Government addresses the Tibetan people’s aspirations so they can be resolved through equitable negotiations. On our part, the elected 

DSC_0009

Tibetan leadership has reiterated its commitment to the Middle Way Approach of not seeking separation, but genuine autonomy for the Tibetan people,” His Holiness said in his message which was read out by Mr. Thomas Mann,  President of the Tibet Intergroup in the European Parliament.”

In recent times, the Chinese Communist Party has begun to focus on the needs of the rural population and the poor. Part of this involves the need to raise the functioning of the judicial system to international standards. People who know President Xi Jinping tell me that he works in a more open and realistic way. In  fact, he seems to be taking some courageous steps to reduce corruption. I hope he will be able to bring about political reform in much the same way that Deng Xiaoping brought about the market reforms that have made China so economically powerful.

DSC_0017If China changes in a positive direction, we can hope for more transparency from the leadership. This in turn will lead to trust and respect. Such a development will enable China to earn the respect of the international community, while also resolving issues like the Tibetan question for the benefit of everyone involved. I hope bodies like the European Parliament can find ways to encourage China in this direction,” His Holiness said in his message.”

The panel of speakers in the meeting include Mr. Kelsang Gyaltsen, the Special Representative of His Holiness the Dalai Lama to Europe, Mr. Matteo Meccaci,

President of International Campaign for Tibet, Ven. Thupten Wangchen, member of Tibetan parliament, Mr. Alan Cantos, Director of Comite de Apoyo al Tibet and Dr. Jose Elias Esteve, lawyer for the ground breaking Tibet Lawsuit in Spain.

The speakers of the intergroup meeting spoke on a wide range of issues related to Tibet and the current situation inside Tibet.

Mr. Cantos and Dr. Esteve in particular spoke on the Tibet lawsuit in Spain and its background, and their endeavours in pursuing the case in the Spanish court of law.  They also spoke on the political pressures to abandon the lawsuit, and how such pressures threaten to undermine democratic values of Spain as a country and the EU in general. They urged the Spanish political parties to launch a campaign to reverse the constitutional reform undertaken by the Spanish parliament to stifle the lawsuit against the former Chinese leaders.

DSC_0062

Speech of Kelsang Gyaltsen, Special Representative of H. H. the Dalai Lama at the 100th Meeting of the Tibet Intergroup of the European Parliament

It is a great pleasure and an honour for my Tibetan colleagues and me to participate in this special meeting of the Tibet Intergroup of the European Parliament. This opportunity means a lot to us Tibetans. For it offers us the chance to express to you personally our sincere appreciation and gratitude for your sustained and committed support and solidarity with the non-violent freedom struggle of the Tibetan people.

Your support and friendship sends a clear message of hope, encouragement and solidarity to the people of Tibet at a time when Tibetans in Tibet are undergoing the harshest wave of repression and persecution since the Cultural Revolution. Last Thursday, Lobsang Dorjee, a 25 years old native of Ngaba county in Sichuan Province, became 126th Tibetan to resort to self-immolation to protest against the Chinese repression in Tibet. He is the second Tibetan to commit self-immolation in 2014.

DSC_0011As a Tibetan engaged in raising awareness and support for the cause of Tibet in Europe for many years, I am aware that there is a school of thought among politicians who consider public statements and resolutions condemning human rights abuses, calling for respect for human rights and peaceful conflict resolutions as empty gestures and window-dressing politic. They argue that such acts constitute a “loss of face” of the Chinese leadership and hence counter-productive. But on the other hand they are not willing to consider whether such restrain in avoiding the loss of face of Chinese leaders is also leading to the loss of more life of the repressed and persecuted people.

The so-called “silent diplomacy”, which this school of thought favours, often result – whether deliberately or unintentionally – in evasion, denial and silence about oppression, injustice and abuse of basic rights and freedoms. This is psychologically and morally more devastating for victims of oppression and injustice than the actual repressive measures

DSC_0041In the case of Tibet we realize that there is little that can be done from the outside that immediately brings some improvements in the difficult situation of Tibetans in Tibet. However, statements of concern and support and resolutions on human rights violations in Tibet by distinguished bodies such as the European Parliament send the message to the people in Tibet that they are not forgotten, that Europe cares and is aware of their suffering and that Europe is committed in promoting a peaceful and just resolution to the issue of Tibet. This is a message with tremendous power to give hope and uplift the spirit of the Tibetans in Tibet. This is also the way to persuade Tibetans in Tibet not to loose hope and patience and not to resort to self-immolation in acts of protest. The Tibetan leadership in exile will continue to appeal to our countrymen to refrain from such drastic forms of protest.

Despite the very grim current situation in Tibet I believe there are grounds to entertain a degree of hope and optimism for some movements on the issue of Tibet in the near future.

First of all the spirit of resistance of the Tibetan people in Tibet has never been stronger than today. Tibetans in Tibet have never been more united and determined in reasserting and defending their distinct culture, religion, language and identity. The majority of Tibetans in the frontline of the protest are under 30 years of age. This is a clear indication that this popular resistance is to stay on for a long time to come.

Furthermore, with little notice taken outside of China a vigorous internal debate has been going on in China on policies towards the minorities. Such a national debate on minorities has been non-existent in China a few years ago. This is a clear indication of the increasing awareness and importance of issues related with minorities in China.

Moreover, there is a new leadership in China. According to information from Chinese sources within the new Chinese leadership there are people who feel that there is a need to address the problems in Tibet. But it also says that there is strong opposition to such views. The policy announcements after the Third Plenum of the Chinese Communist Party indicate that the top leadership will take more control of issues such as Tibet and Xinjiang. This is to be welcomed. So far the ossified and hard-line attitude of the entrenched party bureaucracy dealing exclusively with minorities policies has been the major obstacle to any changes on the Tibet issue. Moreover, the new Chinese leadership is yet to formulate and announce its thinking and policy on Tibet.

There is movement in China on issues that have a bearing on the Tibet issue. Because of these developments it is a crucial time for members of international community to engage the Chinese government on Tibet. There is a unique window of opportunity to act on Tibet. The European Union can play a leading role in the opening of a new page in Tibetan-Chinese relations under the new leadership in China which is marked by the spirit of dialogue and reconciliation.

DSC_0014

For this to happen there is a need for robust, coherent and concerted efforts by members of the international community. In this context it is crucial that the Tibet Intergroup of the European Parliament continues to take the lead in international efforts promoting a peaceful resolution of the issue of Tibet through dialogue and negotiations. I am, therefore, appealing to you personally and to the leaders of the European Parliament to ensure that the next legislative of the European Union continues with the long and honourable tradition of championing the peaceful and just cause of the Tibetan people by reconstituting a strong and vocal Tibet Intergroup.  The people of Tibet need your continued support and solidarity.


Bronnen:
www.tibet-europe.com
www.tibetoffice.eu
Photos © Han Vandenabeele

Lungta Magazine – Belgisch vakblad omtrent Tibet

Lungta Association Belgium is een informatie- en activistenvereniging voor Tibet. Met deze vereniging draagt Lungta een steentje bij  aan de Tibetaanse zaak. De vereniging richt zich op het verspreiden van informatie en het sensibiliseren van het grote publiek inzake Tibet in al haar facetten. Lungta werkt voor 100% met vrijwilligers en staat voor een alternatieve structuur en aanpak. Via diverse werkgroepen maken ze mensen warm om deel te nemen aan hun activiteiten.

Daarom lanceert Lungta Association Belgium een nieuwe publicatie om hier aan bij te dragen. Met Lungta Magazine proberen ze voldoende achtergrond informatie, interviews en relevante artikels aan te bieden om de Tibetaanse zaak een extra stem te geven. Wie graag een jaarabonnement neemt krijgt het magazine twee maal (mei 2014 – november 2014) in de bus. Maak gebruik van deze speciale actie en krijg er het eerste nummer (november 2013) gratis bij. Een jaarabonnement bedraagt 30 € en kan besteld worden door contact op te nemen via info@lungtatibet.be.

Lungta cover

Lungta, het Tibetaanse woord voor windpaard, is beter bekend als gebedsvlaggetjes en wellicht een van de meest gekende en herkenbare Tibetaanse symbolen. De vlaggetjes worden bedrukt met gebeden en boeddhistische symbolen en kleuren het Tibetaanse landschap. Door het wapperen in de wind verspreiden de gebeden zich onder de bevolking en brengen ze voorspoed. Zoals het lungta betaamt willen ook zij vrede, compassie, wijsheid en kracht verspreiden.

Voor meer informatie surf naar http://www.lungtatibet.be of schrijf naar Lungta Association Belgium, Nieuwe Baan 1, 9111 Belsele.

Logo Lungta v2

Tibetan MPs meet EU officials in Brussels

BRUSSELS – A visiting Tibetan parliamentary delegation led by Speaker Penpa Tsering have met EU officials and apprised them about China’s repressive policies on Tibet which has pushed over 121 Tibetans to set themselves on fire in protest.

DSC_0080

On Monday (4 Nov), the delegation met with the Administrator of EU Committee of the Regions (COR) and exchanged views on a wide range of issues, including the deteriorating situation inside Tibet. Mr Vincent Metten, the EU Policy Director of the International Campaign for Tibet, accompanied the delegation.

The delegation attended the 98th Tibet Intergroup meeting hosted by the European Parliament and exchanged information on its working. The speaker apprised the group on current Chinese policies on Tibet, which is driving Tibetans to resort to desperate forms of protests, including self-immolation.

On Tuesday, the delegation met with several members of the European Economic and Social Committee (EESC) and representatives of the European External Action Service (EEAS), including Mr Gerhard Sabathil, the director for East Asia. Theey also met with representatives of the Flemish Parliament and a group of Senators of the Belgian Parliament.

DSC_0090 - kopie

They also met with Belgium Tibet Support Groups, executive members of Tibetan community and addressed the Tibetan Association at Anwerpen.

Earlier on their arrival in Brussels, the delegation was accorded a warm welcome at the Brussels airport by Mr Ngodup Dorjee, the representative of His Holiness the Dalai Lama and representatives from Tibetan community.

The Parliamentary delegation will leave for Paris on Nov 6 for an extended tour of France, Netherlands, the UK and Germany before heading back to India.


Sources:

1.www.tibet.net
2. http://www.tibetoffice.eu 2013
3. photo’s © Han Vandenabeele

Is dit de grote kans voor Tibet? Teken de petitie!

Tibetanen die weigeren om boven hun huis de Chinese vlag te hijsen riskeren in elkaar geslagen of doodgeschoten te worden als ultieme poging om hen te breken. Maar nu is het beste moment in jaren om hoop naar Tibet’s trotse maar wanhopige bevolking te brengen.

DSC_0129
Het Chinese leiderschap is een gigantische campagne begonnen om alle misstanden en mensenrechtenschendingen in het land te vermommen en zo gekozen te worden voor de VN Mensenrechten Commissie. Als wij met genoeg mensen de schijnwerpers zetten op wat er gaande is in Tibet – de verstikking van eeuwenoude religies, verbanning van journalisten en systematische arrestaties – kunnen wij China ertoe dwingen om af te zien van de harde lijn die zij inzetten om de 97 stemmen te winnen die zij nodig hebben.

Laten wij het Tibetaanse volk laten zien dat de wereld ze niet vergeten is. De druk op China is al opgevoerd doordat 13 overheden de mensenrechtenschendingen in het land recentelijk aan de kaak gesteld hebben. Ga achter Tibet staan door nu te tekenen en deel deze petitie dan met iedereen die je kent. Zodra 1 miljoen mensen deze petitie ondertekend hebben, bezorgen wij hem bij alle doorslaggevende VN delegaties, en zullen wij een grootse mediacampagne opzetten.

Teken de petitie op avaaz.org https://secure.avaaz.org/nl/stand_with_tibet_loc/

Aan de VN-lidstaten:

Als wereldburgers die zich heel erg zorgen maken om de voortdurende en systematische repressie van de Tibetanen, roepen wij u op om als voorwaarde voor China om weer in de Mensenrechten Commissie van de VN zitting te nemen, hen op te roepen zich aan een aantal specifieke en goed te monitoren voorwaarden te committeren. Deze voorwaarden zijn onder andere: de vrijheid van meningsuiting, religie, samenkomst en groepsvorming te waarborgen en het volledig toestemming geven aan VN onderzoekers om onderzoek te doen naar het ‘verdwijnen’ van mensen in Tibet. Laten wij China helpen waardige humanitaire leiders te worden, voordat zij zitting nemen in de Mensenrechten Commissie van de VN.

Links:

UN criticises China’s rights record at Geneva meeting (BBC)
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-24611657

Dalai Lama Says China Has Turned Tibet Into a ‘Hell on Earth’ (New York Times)
http://www.nytimes.com/2009/03/11/world/asia/11tibet.html

Spain probes Hu Jintao ‘genocide’ in Tibet court case (BBC)
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24490004

Four Tibetans Shot Dead as Protests Spread in Driru County (Radio Free Asia)
http://www.rfa.org/english/news/tibet/shoot-10112013200735.html

China denounces Spanish court’s Tibet case against ex-president (Reuters)
http://www.reuters.com/article/2013/10/14/us-china-spain-tibet-idUSBRE99D09120131014 


Sources:

1. Avaaz – dat “stem” betekent in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Azië – werd in 2007 opgericht met een eenvoudige democratische missie: burgers uit alle landen samenbrengen om de kloof te dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die we wensen. Het kernteam van Avaaz, verspreid over vier continenten, voert campagne in 14 talen en wordt ondersteund door duizenden vrijwilligers. Ze voeren actie door petities te ondertekenen, mediacampagnes te financieren, overheden te e-mailen en te overtuigen, het organiseren van “offline” protesten en manifestatie.
2. photo © Han Vandenabeele

SUCCESSFUL FIRST ANNIVERSARY AND FIRST ANNUAL MEETING ON 19-20th OCTOBER 2013 IN MC LEOD GANJ, DHARAMSALA.

DSC_0339

The Tibetan Social Service (TSS) is a non-profit organization aimed at providing free services to the Tibetan community, with its main office at TIPA Road in Mc Leod Ganj, Dharamsala, India. TSS was founded by Mr. Chime Youngdung on 1st October 2012. The first anniversary and the first annual meeting of Tibetan Social Service took place on 19th October, 2013, at Hotel Tibet in Mc Leod Ganj, with the TSS Staff Members, the International Board Members of TSS and the TSS Coordinators from different places in India, Austria, USA, Belgium, Germany, Ecuador and Vietnam.

In the morning there was an Opening Ceremony, in the afternoon the TSS Staff and TSS Coordinators discussed the new projects.  Afterwards, the financial report of the first year was read and there was an exchange of ideas for fundraising.

 

On 20th October 2013, the TSS Staff and TSS Coordinators from different countries did an excursion to the Norbulingka Institute of Tibetan Culture, the buddhist tantric Gyuto monastery and a Hindi ashram, as an introduction to the Tibetan and Indian culture.  

Upcoming Projects

 

During the meeting, the TSS Staff and TSS Coordinators from the different countries discussed six new TSS projects and voted on them to set priorities. The project that got the most votes was the “Winter Vacations for Tibetan Orphan Children”. During two months holiday (January-February), most children go home to visit their families and relatives, but some children, orphans and those whose parents are in Tibet, are left with nowhere to go. TSS is going to develop a program for those children so that they also can have a supervised educational and enjoyable holiday trip.

DSC_0034

 

A new initiative by TSS is the visit of Venerable Mogru Tenpa, Member of the Tibetan Parliament, to Mainpat Tibetan Settlement. He’s going to stay there for two months, from the end of October till the end of December, to give buddhist teachings in the seven Camps in this Settlement.

 

TSS Director Chime Youngdung: “Mogru Tenpa is a high qualified Tibetan monk and he accepted the demand of TSS to provide buddhist teachings in Mainpat for which we are very grateful. This Settlement is very poor and remote, there is no internet, so the almost 1,000 inhabitants don’t have access to buddhist teachings. Venerable Mogru Tenpa is going to travel to one of the Camps each day, to meet the people and share his knowledge about buddhism.”  

  

Opening Ceremony

The Opening Ceremony started at 11.00 o’clock at Hotel Tibet. All the participants received the first annual report with an overview of the activities in the first year. Among them were members of the Tibetan Parliament, Venerable Mogru Tenpa and Dawa Phunkyi, the Presidents of the Tibetan Freedom Movement, the Ngari Association, the National Democratic Party of Tibet and the Local Assemblee, and representatives of the Tibetan Women’s Association, Gu Chu Sum and the Indo-Tibetan Friendship Association.

Dennis Barbion and Chime Youngdung

At first, the Chief Guest Mr. Penpa Tsering lighted a butter lamp, followed by the singing of the Tibetan National Anthem. Afterwards, there was one minute of mourning for the martyrs who sacrificed their life for the Tibetan cause. After the tea and delsi, TSS Director Chime Youngdung gave a speech in Tibetan in which he emphasized that every Tibetan has the responsibility to strive for the Tibetan cause, to preserve the rich culture and traditions, and the Tibetan identity. TSS Associate Director and TSS Coordinator of the TSS Belgium Chapter Mr. Dennis Barbion read the speech by the Director in English.

TSS Director Mr. Chime Youngdung: “We have founded Tibetan Social Service to help finding sponsors for poor Tibetans, and to assist the uneducated and needy people by rendering all kind of services that we can possibly provide. We also aim to develop a sense of responsibility in the privileged Tibetans to help  the less privileged fellow Tibetans and to set an example for the younger generation. With these aims and objectives, we have accomplished the following projects in the first year:

 

–        We provided our service to fill IC forms for over 600 people;

        We provided our service to fill ADDAR CARD forms for over 300 people;

        We provided a letter writing service for those who are less educated in English;

        We provided a translation service for recently arrived Tibetans in Indian hospitals and offices.”

        We provided assistance and help with the water filter project in Mainpat Tibetan Settlement, organized by the Tibetan-Flemish Circle of Friends based in Belgium;

        We started a new TSS chapter in Belgium in November 2012;

 

The Chief Guest at the Opening Ceremony was the Honourable Speaker of the Tibetan Parliament Mr. Penpa Tsering. He expressed his interest and gratitude to the Tibetan Social Service. He als gave some suggestions and advice, like appointing a few nurses in Delhi for illiterate and poor people , to have a good understanding with the other NGO’s so that there is no duplication of the works, and to give trainings to Tibetans so that they are less dependent on others in the future. Mr. Penpa Tsering wished the TSS good luck and success.  

 

Announcement Meeting

The Special Guest was Mr. Wilfried Pfeffer from Germany, the Director of the Tibet Kailash Haus in Freiburg.He also gave a speech. He mentioned the importance of social projects for the Tibetan people.  

 

Mr. Tsering Thundup, President of Tibet Charity, gave an interesting talk about social work in general, the aims and projects set up by Tibet Charity and general advice for TSS.

 

TSS has almost 70 members in total now. A chapter in Belgium was established on November 21, 2012, and at this moment there are 27 members in Belgium. There are now plans to open a new chapter in Delhi and in Byllakuppe.

 

Memberships are open to any Tibetan and non-Tibetan. The membership fee for India, Nepal and Bhutan is 300 INR for three years, for Europe 15 euro for three years, and for the USA 20 USD for three years.

 

You can download the full report of the annual meeting here: https://db.tt/eQnMLjxF


Source:

Text and photos by TSS Director Chime Youngdung and Dennis Barbion, TSS Associate Director and Coordinator of TSS Belgium Chapter