Wie & Wat

LUNGTA – Actief voor Tibet is een informatie- en activistenvereniging die zich inzet voor de politieke, sociale en culturele rechten van het Tibetaanse volk. We steunen hun recht op zelfbeschikking en onderschrijven de geweldloze strijd en vreedzaam verzet. Via sensibiliseringsacties proberen we Tibet op de publieke en politieke kaart te zetten. Lungta maakt actief deel uit van het International Tibet Network, een wereldwijde coalitie van Tibet-groepen en wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Onze bibliotheek en informatiecentrum BIB’Tibet beschikt over meer dan vijfhonderd boeken, rapporten en tijdschriften over Tibet, China en geweldloos activisme.

Logo_vierkant